Czytaj więcej...Naturalny dźwięk dostarczony bezprzewodowo

Chciałbyś słyszeć naturalnie brzmiące dźwięki? Nasze nowe aparaty z rodziny CLEAR pozwolą Ci słyszeć dźwięki tak zbliżone do naturalnych jak to tylko możliwe.

Aparaty CLEAR komunikują się ze sobą w sposób bezprzewodowy – dokładnie tak, jak czynią to uszy. Oznacza to, że wszystkie funkcje aparatu nieustannie się synchronizują, zapewniając użytkownikowi natychmiastowe dopasowanie do panujących warunków akustycznych. W rezultacie, nawet przy zmianie otoczenia z cichego na głośne, będziesz w stanie słyszeć wyraźnie.

Aparat CLEAR potrafi także sprostać wyzwaniu jakim jest słyszenie dźwięków dobiegających z rożnych kierunków. Jest to jedyny aparat firmy Widex, który pozwala skupić się na dźwiękach z danego kierunku bez potrzeby odwracania głowy – idealne rozwiązanie np. podczas jazdy samochodem.

A w połączeniu z ofertą unikatowych akcesoriów bezprzewodowych poprawia słyszenie w szczególnie wymagających warunkach akustycznych, takich  jak oglądanie telewizji, słuchanie muzyki czy rozmowa przez telefon komórkowy.