• Prawie niewidoczny
  • Dla osób z lekkim do umiarkowanie ciężkiego ubytku słuchu
  • Indywidualny kształt i dopasowanie

photo-cic-1  photo-cic-2   photo-cic-3