• Zupełnie niewidoczny
  • Dla osób z lekkim do umiarkowanego ubytku słuchu
  • Indywidualny kształt i dopasowanie

photo-soundlens-1   photo-soundlens-2